Ben je aansprakelijk voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt?

Tijdens je werk kunnen er wel eens ongelukken gebeuren. Veel werknemers voelen zich achteraf schuldig als ze schade hebben veroorzaakt, maar dat betekent niet dat de werknemer ook de schade die hij of zij heeft veroorzaakt moet vergoeden. In het algemeen zal de werkgever namelijk de schade moeten dragen, ook als de werknemer schade heeft veroorzaakt aan een derde. Deze regel is neergelegd in artikel 7:661 BW (en 6:170 BW voor de derde waarmee de werkgever geen contractuele relatie heeft).

Artikel 7:661

1. De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.

2. Afwijking van lid 1 en van artikel 170 lid 3 van Boek 6 ten nadele van de werknemer is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de werknemer te dier zake verzekerd is.

Alleen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kan het zo zijn dat de werknemer aansprakelijk wordt tegenover de werkgever. Over het algemeen zal er echter niet snel sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Van een bewust roekeloos handelen is slechts sprake indien de werknemer zich tijdens het verrichten van zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedraging van het roekeloos karakter van die gedraging daadwerkelijk bewust is geweest (HR 14 oktober 2005, City Tax). Artikel 7:661 BW is bedacht zodat de werknemer als sociaal-economisch zwakkere partij niet de lasten hoeft te dragen van geringe fouten die hij bij het verrichten van zijn werkzaamheden begaat. De werkgever kan dan ook niet makkelijk de aansprakelijkheid doorschuiven naar de werknemer. Normaal gesproken is een werkgever hiervoor ook verzekerd en ook voor de gevallen waarin dat niet mogelijk is, is de werkgever over het algemeen alsnog aansprakelijk.

Het is dus niet mogelijk om als werkgever de schade te verhalen op de werknemer en zelfs loon in te houden. Toch komt dat nog steeds wel eens voor blijkens dit topic op rechtenforum. Een goede werkgever behoort dit uiteraard niet te doen. Weigert de werkgever echter toch om het volledige loon te betalen, dan zal je als werknemer een loonvordering moeten instellen.

Gerelateerde berichten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *