Categorie: Arbeidsrecht

Bron: Feeststation.nl - http://www.feeststation.nl/product/7/4336/Spaarvarken-Boete-Pot.html

Boetebeding en recht op volledige schadevergoeding

Een werkgever kan een boete stellen op de overtreding van de voorschriften van de arbeidsovereenkomst (art. 7:650 BW). Dit kan bijvoorbeeld om een geheimhoudingsbeding gaan. Het is alleen op grond van artikel 7:651 BW niet mogelijk dat de werkgever zowel een boete heft als een schadevergoeding vordert. De tekst van dit artikel lijkt vrij helder, maar toch kan het in de praktijk leiden tot onduidelijkheid. Dit was bijvoorbeeld het geval bij deze zaak van RT/Raiffeisen Touristic Netherlands B.V.. In de arbeidsovereenkomst was de volgende bepaling opgenomen: 15.3 Bij niet-nakoming of overtreding van de in dit artikel omschreven verplichtingen c.q. verboden...

Auteur: Sandra Fauconnier - https://www.flickr.com/photos/spinster/4734030940/

Ben je aansprakelijk voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt?

Tijdens je werk kunnen er wel eens ongelukken gebeuren. Veel werknemers voelen zich achteraf schuldig als ze schade hebben veroorzaakt, maar dat betekent niet dat de werknemer ook de schade die hij of zij heeft veroorzaakt moet vergoeden. In het algemeen zal de werkgever namelijk de schade moeten dragen, ook als de werknemer schade heeft veroorzaakt aan een derde. Deze regel is neergelegd in artikel 7:661 BW (en 6:170 BW voor de derde waarmee de werkgever geen contractuele relatie heeft). Artikel 7:661 1. De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een...

Auteur: NobMouse - https://www.flickr.com/photos/nobmouse/4052848608

Wat betekent “de arbeidsovereenkomst is wederzijds opzegbaar”?

Laatst werd mij gevraagd wat “de arbeidsovereenkomst is wederzijds opzegbaar” betekent. Men was nog eens de arbeidsovereenkomst aan het doornemen en kwam toen een aparte bepaling tegen waarin staat dat de arbeidsovereenkomst wederzijds opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het ging overigens om een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wederzijds opzegbaar is in ieder geval wat anders dan een arbeidsovereenkomst laten beëindigen met wederzijds goedvinden. Als er in de overeenkomst staat dat deze wederzijds opzegbaar is dan wordt daarmee bedoeld dat de overeenkomst door ieder der partijen (eenzijdig) kan worden opgezegd. De werkgever kan dus zonder overeenstemming...