Categorie: Procesrecht

De gevolgen van betrokkenheid bij Coinye voor de Nederlandse student

Tweakers kwam met het nieuws dat muzikant Kanye West onder meer een 24-jarige Nederlandse student heeft aangeklaagd omdat hij is betrokken bij de cryptocurrency Coinye. Kanye West eist natuurlijk een schadevergoeding en punitive damages en in de reacties op het artikel op Tweakers vraagt men zich af welke gevolgen dit kan hebben voor de Nederlandse student. In deze blog zal ik kort hierop ingaan. Allereerst rijst de vraag of de Nederlandse student kan worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Uitlevering is alleen mogelijk in strafrechtelijke zaken (zie artikel 4 van de Uitleveringswet) en aangezien dit een civielrechtelijke kwestie is (een...